Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2018-03-13 12:10 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Islam är världens näst största religion och en av de fem världsreligionerna. Hur lever man som muslim? Vad innehåller islam? Den delar mycket med Judendom och Kristendom och detta kommer ni att få lära er under den här perioden.

Innehåll

 

Syftet

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

 • Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållande och skeenden i samhället,

 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andra identitet,

 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiskt begrepp och modeller, och

 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

 

 

Undervisningen

 

Vi kommer att arbeta med islam, med olika uppgifter. Eleverna arbetar med läroböckerna och besvarar alla frågor som handlar om islam. Vi kommer även titta på en film som berör religionen islam.   

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Det jag kommer bedöma är hur väl era uppgifter är genomförda. Sedan kommer vi avsluta islam med ett prov 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9

Matriser

Re
Religion

grundläggande
goda
mycket goda
Islam
Du har grundläggande kunskaper om Islam. Du känner till viktiga religiösa högtider, tankegångar och handlingar inom religionen.
Eleven har goda kunskaper om Islam och visar det genom att förklara centrala tankegångar,viktiga religiösa högtider, tankegångar och handlingar inom religionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om Islam och visar det genom att förklara centrala tankegångar, viktiga religiösa högtider, tankegångar och handlingar inom religionen.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan Islam och Judendom/Kristendom.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan Islam och Judendom/Kristendom.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan Islam och Judendom/Kristendom.
Hur religionen påverkar
Eleven kan beskriva och förklara hur Islam kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Detta görs med enkla samband och med till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva och förklara hur Islam kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Detta görs med förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan beskriva och förklara hur Islam kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Detta görs med komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: