Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Här bor vi

Skapad 2018-03-13 12:56 i Årstadskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vi bor i ett avlångt land som varierar på många olika sätt. Vi får lära oss mer om vad som kännetecknar olika miljöer och områden i Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med detta arbetsområde är att förstå varför vi bor där vi bor, hur naturen ser ut och vad det är som gör det möjligt att bo på en viss plats. Vi kommer att arbeta på att förstå vad som är typiskt med de olika områden och vad det finns för levnadsvillkor där. De områden som vi kommer att fördjupa oss i är staden, landsbygden, skogen, fjället och kusten. Vi kommer också att lära oss mer om vår ursprungsbefolkning samerna samt studera lite vilka spår som istiden har lämnat efter sig i vårt land.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur du deltar i diskussioner, är delaktig i samtal, skriver faktatexter, svarar på frågor och arbetar med olika uppgifter som berör ämnet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att göra affischer, se på film, ha genomgångar, skriva faktatexter för hand och på iPad, läsa texter, svara på frågor och berätta för andra vad vi lärt oss.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: