Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva insändare och debattera

Skapad 2018-03-13 13:21 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
Att kunna läsa och skriva insändare är en del av att vara en demokratisk samhällsmedborgare. Det är ett enkelt sätt att göra sin röst hörd oavsett om man är ung eller gammal. Ett annat sätt att vara med och påverka och diskutera är att delta i debatter kring ämnen som rör oss, det kan handla om allt från betyg, skolmat, kollektivtrafiken och duschdraperier i omklädningsrummen.

Innehåll

Argumentation

Det här ska vi lära:

Att känna igen och veta hur man skriver en insändare.

Att argumentera för en viss ståndpunkt.

 

Så här ska vi arbeta:

Genomgång om vad som är typiska drag/receptet för en insändare genom att gå igenom en ppt-presentation.

Vi kommer att gå igenom typiska drag och läsa olika insändare.

Du kommer att få skriva en insändare enskilt på dator om ett valfritt ämne. Du kommer även att få bemöta en klasskompis insändare (oavsett om du håller med i sak eller inte).

Du kommer även att få debattera ett ämne med en skolkamrat (enskilt eller tillsammans med en kompis).

 

Så här ska du få visa:

Du kommer att få skriva en egen insändare på dator där du argumenterar för en viss ståndpunkt.

Texten ska följa "receptet" för en insändare och du ska tydligt visa din ståndpunkt och argument.

I debatten kommer du få vissa hur du argumenterar och bemöter argument kring en viss ståndpunkt - vad är en "god debattör". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: