Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2018-03-13 13:45 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Biologi
Teorin om evolutionen hjälper oss att förstå hur nya arter bildas och varför det är viktigt med biologisk mångfald. Genetiken beskriver hur proteiner bildas och celler delar sig. Vetenskapen om genetik hjälper oss att förstå hur arvsanlagen ärvs från generation till generation. Nya kunskaper om genteknik kan skapa nya organismer på gott och ont.

Innehåll

Syfte

 Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om :

 • Evolutionen och bevis för teorin om evolutionen.

 • Cellens uppbyggnad och funktion.

 • Hur protein tillverkas.

 • Hur celler delar sig.
 • Hur det genetiska arvet förs vidare från generation till generation.
 • Hur arvsanlagen kan förändras.

 • Genteknik och dess fördelar och nackdelar. 

Begrepp

Evolution - Variation - Anpassning - Urval - Art - Cell - Cellkärna - Cellmembran - Ribosom - Kromosom - DNA - RNA - Gen - Genetik - Kvävebaser - Celldelning (mitos och meios) - Könscell - Dominant anlag - Recessivt anlag - Mutation - Genteknik - Kloning - GMO

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, film, samtal och diskussion, laborationer, studieuppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda och förstå biologiska begrepp.

 • Föra resonemang.

Bedömningen baseras på:

 • Prov om evolutionen, proteintillverkning, celldelning och korsningsschema.

 • Fördjupningsarbete om GMO.

 

Lärandematris - Genetik

 

JAG...

Har tagit ställning och motiverat.

Jag ger två exempel på GMO och berättar vad jag tycker om GMO genom att visa vad två fördelar från mina exempel kan leda till.


Jag formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring kring hur människan påverkar naturen.

Jag ger minst fyra exempel på GMO och berätta vad jag tycker om GMO. Visa i ett led vad två fördelar och två  nackdelar från mina exempel med GMO kan leda till.


Jag formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring kring hur människan påverkar naturen.

Jag ger minst fyra exempel på GMO och berätta vad jag tycker om GMO. Visa i två led vad två fördelar och två nackdelar med GMO kan leda till.


 

Jag formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring kring hur människan påverkar naturen.

Har kunskaper om.

Jag berättar om evolutionens drivkrafter för evolutionen, med hjälp av vardagsspråk. Jag ger något bevis för teorin om evolutionen.


Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin.

 

Jag berättar vilka två uppgifter DNA har. Jag kan fylla i ett korsningsschema.


Eleven har grundläggande kunskaper om genetik och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Jag berättar om evolutionens drivkrafter genom att ta hjälp av några ämnesord som variation, anpassning, urval, nya arter och mångfald. Jag använder  flera bevis för teorin om evolutionen.


Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin.


Jag berättar vilka två uppgifter DNA har genom att beskriva hur ett protein skapas och hur celldelning går till. Vissa brister kan förekomma. Jag blandar vardagsspråk och ämnesspråk. Jag kan fylla i ett korsningsschema och berätta hur utfallet blir beroende på dominanta och recessiva anlag.


 

Eleven har goda kunskaper om genetik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Jag berättar om evolutionens drivkrafter genom att använda alla ämnesorden variation, anpassning, urval, nya arter och mångfald. Jag ger alla bevis som jag lärt mig för teorin om evolutionen.


Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin.


Jag berättar vilka två uppgifter DNA har genom att beskriva hur ett protein skapas och hur celldelning går till och kan beskriva alla steg i processerna. Jag använder mig av ett korrekt ämnesspråk Jag kan fylla i ett korsningsschema och berätta hur utfallet blir efter två generationer beroende på om först generationen har dominanta eller recessiva anlag.


Eleven har mycket goda kunskaper om genetik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Uppgifter

 • Sammanfattning - Genetik

 • Genetik

Matriser

Bi
Genetik

Nivå 1 (Ej godkänd)
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Diskutera och Resonera
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
Eleven behöver stöd i samtal om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Begrepp, modeller och teorier
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har bristfälliga kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att inte kunna beskriva dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: