Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i kommunikation

Skapad 2018-03-13 15:03 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation
LPP i kommunikation läsåret 2017/18

Innehåll

 

 

 

 

 

Lokal pedagogisk planering i

 

Kommunikation

Vårterminen 2018.

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tidsperiod

 

Höstterminen 2017

 

Syfte

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • samspela med andra,

 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,

 • söka information från olika källor, och

 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

 

Centralt innehåll

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, hur man initierar, upprätthåller och avslutar samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur man kan uttrycka sin avsikt på olika sätt.
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.

 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

 • Skriva för hand eller på dator, till exempel elevens namn.

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner

 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.                     

                                                            (Lgr-11)                             

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

 • Känna till eller bli mer säker på Alfabetet och den alfabetiska ordningen.
 • Känna igen enklare ordbilder.
 • Använda en dator/iPad för att skriva kortare texter, till exempel en lista eller en kort berättelse.
 • Bli mer säker på att använda en dator och ett ordbehandlingsprogram men talsyntes och eventuellt bildstöd.

 

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Vi ska gå igenom alfabetet med de elever som behöver det.
 • Genom att träna ordbilder för de elever som behöver det.
 • Öva på att skriva på en dator, arbeta i ett ordbehandlingsprogram samt att skriva kortare texter.
 • Vi arbetar med alfabetet genom att läsa, sjunga och skriva tillsammans.
 • Genom att använda ”Story Cubes” (Bildtärningar) och göra egna berättelser utifrån bilderna på tärningarna.
 • Genom att varje morgon och eftermiddag ha en samling där vi övar turtagning, att lyssna på varandra, ställa frågor och berätta hur vi mår.
 • Vi tränar på att skriva olika slags texter, t ex berättelser, faktatexter och meddelanden.
 • Vi läser högläsningsbok, tränar då hörförståelse.
 • Alla elever har en bänkbok anpassade efter intresse och nivå.
 • Vi arbetar med läsförståelse i olika böcker och olika material.

 

 

 

Förmågorna – The Big 5

 

 • Vid våra samlingar på morgonen och eftermiddagen så övar vi alla de fem förmågorna; analys, kommunikation, begrepp, procedur samt den metakognitiva förmågan genom att prata om gårdagen och dagen som har varit. Genom att samtala med varandra, ställa frågor och vänta på svar. Genom att öva begrepp som vecka, månad, år, veckodag, igår, idag, imorgon, schema med mera. Vi över vår procedurförmåga då vi dagligen skriver ett schema på tavlan och lär oss i vilken ordning vi ska göra de olika momenten under dagen. Den metakognitiva förmågan övar vi i slutet av dagen då vi pratar om hur det har varit och vad vi har gjort.

 

 

 

 


 

                                                       

 

Matriser

KOM
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: