Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshandeln vt 2018

Skapad 2018-03-13 15:07 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 Historia
Varför heter jordens största hav Stilla havet? Varför ligger Västindien utanför Amerika?

Innehåll

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska:

 • kunna förklara vilka länder det var som utvecklade handeln från 1300-tal och till 1500-tal och framåt
 • kunna förklara varför handeln ökar under denna period (orsaker)
 • kunna ge exempel på stora upptäcktsresande t ex Magella
 • känna till och förstå vilka konsekvenser upptäcktsresandet fick, både negativa och positiva
 • vet varifrån några namn på världskartan kommer ifrån t ex Godahoppsudden, Amerika, Stilla havet  m fl

Hur ska vi jobba för att nå målen?

 • genomgångar
 • lyssna på och läsa texter
 • spela spel 

Hur ska vi redovisa målen?

 • muntliga reflektioner 
 • skriftlig inlämningsuppgift (läxa)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia Thunmanskolan LGR11

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Samband mellan utvecklingslinjer
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Användande/uppfattningar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: