Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar

Skapad 2018-03-13 15:07 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning Matematik
Nu ska vi arbeta med pengar och vad olika saker kostar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Du ska utveckla din förmåga att känna igen och använda svenska mynt och sedlar.
 • Du ska utveckla din förmåga att räkna ihop hur mycket det du handlar kostar för att kunna se om dina pengar räcker.
 • Du ska utveckla din förmåga att kunna se om du har fått rätt växel tillbaka.
 • Du ska utveckla din förmåga att kunna se om ett pris är rimligt för en viss vara.

Bedömning - vad och hur

Vad

Följande kommer att bedömas:

 • Din förmåga att känna igen och namnge en-, två-, fem- och tiokronor och förstå deras värde
 • Din förmåga att känna igen och namnge tjugo-, femtio-, hundra- och tvåhundrakronorssedel och förstå deras värde
 • Din förmåga att räkna ihop priset för två varor
 • Din förmåga att räkna ut om dina pengar räcker
 • Din förmåga att se om du fått rätt växel tillbaka
 • Din förmåga att förstå om ett pris är rimligt.

Hur:

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig.
 • Vi granskar dina arbeten.
 • Vi spelar spel.

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • muntliga matematiska diskussioner
 • arbeta med arbetsblad
 • spela spel.Begrepp

De begrepp som du skall lära dig är:

 • enkrona
 • tvåkrona
 • femkrona
 • tiokrona
 • tjugokronorssedel
 • tjuga
 • femtiokronorssedel
 • femtiolapp
 • hundrakronorssedel
 • hundralapp
 • Tvåhundrakronorssedel
 • Tvåhundralapp
 • pris
 • växel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6

Matriser

Ma VEU
TID och PENGAR grundsärskola, åk 1-6

Bedömningen avser

Området tid och pengar för åk 1-6 i grundsärskolan. Matrisen visar progressionen i elevens lärande. När eleven slutar åk 6 skall den enligt läroplanen (Lgrsä) kunna "bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser.....tider och annan matematisk information." och kunna "använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser." dvs de områden som finns på nivå 9.
Nivå 1
.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8
Nivå 9
TID
Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår och vecka.
 • Ma  1-6
Förstår begreppen lång (tid) och kort (tid), snabbt och långsamt.
Förstår begreppen; idag, igår och i morgon
Kan dygnets olika delar, ordningen och vad de brukar innehålla
Kan namnet/tecket för veckans dagar.
Kan ordningen på veckans dagar och förstår begreppet vecka.
Kan de fyra årstiderna.
Kan uttrycken minut och timme.
Kan namnet på månaderna.
Kan ordningen på månaderna och förstår begreppet år.
TID
Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka.
 • Ma  1-6
Kan uttrycka lång och kort tid och/eller snabbt och långsamt i en vardaglig situation.
Kan uttrycka idag, igår och i morgon i en vardaglig situation.
Kan med hjälp av en klocka ta tid, en minut
Kan uttrycka vilken veckodag det är.
Kan använda sig av en almanacka för att räkna ut hur många dagar och/eller veckor det är tills något skall inträffa.
Kan uttrycka dagens datum.
Kan läsa av hela timmar på en klocka (analog och/eller digital).
Kan läsa av halva timmar på en klocka (analog och/eller digital).
PENGAR
Sedlars och mynts namn och värde i relation till varandra.
 • Ma  1-6
Kan storleksordna mynt utifrån färg och form.
Kan växla två enkronor till en tvåkrona.
Kan namnet på mynten.
Kan växla en tia på ett eller flera sätt.
Kan storleksordna sedlar och mynt utifrån färg och form.
Kan växla en tjuga på ett eller flera sätt. Vet vad den heter.
Kan växla ettundralappen på ett eller flera sätt. Vet vad den heter.
Kan växla tvåhundralappen på ett eller flera sätt. Vet vad den heter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: