Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentspel "I Gotta Feeling"

Skapad 2018-03-13 15:35 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Musik
Black Eyed Peas "I Gotta Feeling". Melodi och basstämma på gitarr och piano.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  A 9

Matriser

Mu
Gitarr och piano, melodi- och basstämma

Instrumentspel till inspelad bakgrund

E
C
A
Piano melodi
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla melodier med god timing.
Piano bas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Gitarr melodi
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla melodier med god timing.
Gitarr bas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Lyssna och anpassa till sammanhanget
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: