Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemisk bindning

Skapad 2018-03-13 16:24 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Samband i naturen
Grundskola 7 Kemi
I detta arbetsområde kommer du att lära dig om kemisk bindning.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

Genomförande

 

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Norgårdenskolan

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Hur väl du motiverar dina ställningstaganden och för diskussionerna framåt
Information
Hur väl du kan söka naturvetenskaplig information och sedan använda den på ett bra sätt.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier
Hur väl du visar att du har kunskaper om begreppen.
Laboration, utförande
Hur väl du arbetat utifrån givna planeringar och använt eventuell utrustning på ett fungerande sätt.
Laboration, dokumentation
Hur väl du jämfört resultaten med frågeställningarna, resonerat kring rimligheten samt dokumenterat undersökningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: