Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rättigheter och skyldigheter

Skapad 2018-03-13 17:55 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter och världen idag.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera de mänskliga rättigheterna, varför de finns och hur det ser ut i världen idag. Vi kommer också att fördjupa oss lite i några organisationer som arbetar för att förbättra för människor i världen.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna redogöra för några av de viktigaste av de mänskliga rättigheterna.

Eleverna ska kunna resonera kring varför det finns mänskliga rättigheter och varför de är viktiga.

Eleverna ska kunna redovisa om en organisation som arbetar för att förbättra världen.

Eleverna ska kunna samtala kring brott mot de mänskliga rättigheterna.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer ligga vid att med hjälp av bilder kort redovisa om en organisation.

Bärande begrepp

Rättighet

Skyldighet

Organisation

Förenta Nationerna

Princip

Konsekvens

Etik

Diskriminering

Matriser

Sh
Tema rättigheter och skyldigheter

underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna redogöra för några av de viktigaste av de mänskliga rättigheterna.
Eleverna ska kunna resonera kring varför det finns mänskliga rättigheter och varför de är viktiga.
Eleverna ska kunna redovisa om en organisation som arbetar för att förbättra världen.
Eleverna ska kunna samtala kring brott mot de mänskliga rättigheterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: