Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria

Skapad 2018-03-13 18:37 i Munkegärdeskolan Kungälv
Språkhistoria
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur har vi fått vårt språk? Hur utvecklas språk? Varför tar vi över ord från andra språk? Vi kommer i detta arbetsområde jobba med språkhistoria; ända från urgermanska till nutid och även lägga fokus på spännande språkfrågor och även prata om våra minoritetsspråk.

Innehåll

Ord och begrepp:

Majoritetsspråk, minoritetsspråk, urspråk, indoeuropeiska språk, germanska språk, arvord, lånord, runsvenska, medeltidssvenska, nysvenska, nusvenska, genre, futhark, runa.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Miniföreläsningar om svensk språkhistoria och nordiska språk

 • texter om språk främst från Gleerupsportalen

 • ”Värsta språket”- TV-serie om svenska språket

 • Studier av "texttypen" muntligt redogörelse/tal genom Cirkelmodellen.

Bedömning:

Vilka formativa bedömningar görs?

Respons på reflektioner kring texter och programmet ”Värsta språket”.

"Exit ticket" för att kolla förståelsen av miniföreläsningar

 

Vilka summativa bedömningar görs?

 

Prov innehållande frågor kring språkhistoria samt en skrivuppgift där du ska kunna resonera kring hur språket utvecklats genom tiderna, vad som påverkat förändringen och vad du tror kommer att hända med språket i framtiden utifrån det du vet om språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
6. Språklig variation och anpassning till normer och stukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
12. Samtal
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
14. Språkliga varianter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: