👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmerade uppfinningar.

Skapad 2018-03-13 18:59 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Programmering samt introduktion till tekniskt system
Grundskola 7 Teknik
Vi kommer att lära oss grunderna för att programmera. Vi tränar begrepp, testar att programmera samt ser oss om i vår vardag efter programmerade uppfinningar.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 •  

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

Träna programmeringsbegrepp genom praktiska begreppskort.

Arbeta fram en instruktionsbok för hur man använder en Blue-bot robot.

Praktiska övningar för att förstå hur programmering fungerar.

Träna programmering i appar på ett lekfullt sätt. 

Skriva en rapport kring hur en vardagsuppfinning är uppbyggd,  är programmerad samt hur den har utvecklats.Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Kunskapskrav:

 

Tekniska lösningar

 

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbaradelar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användningav ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

D

 

Dokumentera

Eleven gör enkladokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven gör utveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Teknikutve

& drivkrafter    

Teknikutveckling & drivkrafter

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggdaresonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Centralt innehåll:

 • Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

·       Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------


• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?

Begreppskort, faktasök genom frågeställningar, diskussioner kring arbetet med programmering, arbetet med att ta fram en instruktionsbok för yngre elever. 


Dokumentation


------ TA BORT TEXTEN HÄR NEDANFÖR OCH SKRIV IN DIN EGEN ----------------------

Instruktionsboken för en Bluebot till en år 4 elev.

Faktablad kring hur en  vardagsuppfinning.

Utvärdering både lektionsmässigt men även hela arbetsområdet. Detta sker via en digitalt verktyg. 

Uppgifter

 • Antiken-uppfinningar

 • Genomgång tekniska system fredag vecka 11

 • Tekniska system genomgång fredag vecka

 • Programmerad uppfinning vecka 12

 • Ej namngiven

 • Programmering uppdrag

 • Antiken uppfinningar