Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Earth hour 2018

Skapad 2018-03-13 19:05 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
I vår verksamhetsplan står det att vi ska arbeta med Earth hour.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Det är viktigt för vår framtid att alla arbetar för att få en så bra miljö som möjligt. Med barnen kan vi starta ett tänk om allt det lilla vi kan göra för att bidra till miljöarbetet.

Mål

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 
  • Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön,


Omformulering av läroplansmål

Vi ser att en utveckling sker när barnen hjälper till att släcka lampor när de inte behöver lysa

Vi ser att en utveckling sker när barnen ställer hypoteser och följer upp med att se om de stämmer överens med utfallet

Vi ser att en utveckling sker när barnen diskuterar om energi och återbruk med andra.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi startar upp projektet med att berätta om earth hour och göra lite olika kretslopps experiment tillsammans. Det blir två olika experiment där barnen får ställa olika hypoteser om vad som kommer att hända. Ett med att plantera en lilja i en glasburk och en med ett vatten kretslopp i en plastficka som sätts upp på fönstret. 

Vi kopplar ihop detta projekt med vårt superhjälteprojekt, där vår superhjälte skickar ett brev om vikten av att återanvända material och att vara rädd om våra saker. Då barnen tidigare pratat om att skapa en superhjältestad passar vi på att lyfta upp vikten av att använda återvinningsmaterial, såsom kartonger och förpackningar. Vi väcker även tanken på att utnyttja ritpappret lite bättre, vi ser att de gärna tar ett papper och sedan slänger det till återvinning utan att ha ritat på det eller så fort det blir lite fel.

Vi kommer även att arbeta med olika former av energi. Inspirationen till energi arbetet hämtas från Världsnaturfondens material. Vi kommer att känna och smaka på energi, där vi även diskuterar olika former av energi. Vi kommer att gå på energijakt och ev fota det som barnen hittar för att visa på olikheterna av energin som finns runt omkring oss

Uppföljning

Utvärdering

I experimentet med liljan i burken visste barnen att blomman behöver jord, vatten och luft för att leva. Då vi satte på locket trodde barnen att blomman skulle dö då den inte får någon luft eller nytt vatten. Eller så trodde de att blomman skulle fortsätta leva och växa mer. Vi försökte illustrera att luften var kvar, fast vi stängde locket, genom att blåsa in luft i påsen. Vi återkom till burken många gånger och tittade på hur blomman mådde och upprepade barnens hypoteser.

I diskussionerna med att vara rädd om våra saker var de flesta barnen delaktiga i och verkade förstå vikten av att vara rädd om dem. Vi byggde en superhjältestad av återvinningsmaterial som gamla tomma matkartonger och leksakskartonger. Barnen vara med och lämnade bidrag. När vi limmat fast kartongerna så målades de i olika färger.

Vi lekte lite av de olika lekarna från wwf material om energier. Energijakt en uteblev då barnens intresse svalnade snabbt.

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: