Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens kemi

Skapad 2018-03-13 20:42 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen har olika funktioner i kroppen, och därför är kunskap om vad maten innehåller viktigt för att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa.
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Går det att leva på Marshmallows?

I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika livsmedel och ämnen som finns i mat. Varför är det vikrigt att äta en balanserad kost? Som slutuppdrag ska du ta reda på om det går att leva på Marshmallows.

Innehåll

Lärandemål för eleven kopplat till Lgr11

Kemi (Lgr11)

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Genomföra systematiska undersökningar i kemi

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Biologi (Lgr11)

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Undervisning

Det här kommer du att få göra i undervisningen:

- Använda olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, fett och proteiner

- Läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan, samt diskutera vikten av att dessa ämnen igår i den mat vi äter

- Granska och värdera information från matvarors innehållsdeklarationer

- Granska och ta ställning till olika påståenden kring mat och hälsa som man kan möta i t ex media och samhällsdebatt

- Läsa om hur naturvetenskaplig kunskap använts för att t ex behandla olika sjukdomar och ohälsotillstånd, och diskutera vad det inneburit för människors livsvillkor

Bedömning

Det som bedöms är hur väl du kan:

Kemi

Planera och genomföra systematiska undersökningar av om maten innehåller stärkelse, socker, fett eller protein

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

Dokumentera dina undersökningar i text och bild

Ge exempel på kemiska föreningar som finns i mat (t ex stärkelse, socker, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.

Resonera om matens betydelse som bränsle och relatera detta till hur energi omvandlas genom fotosyntes och förbränning

Samtala om och diskutera frågor som rör mat, hälsa och hållbar utveckling samt vilken betydelse naturvetenskapliga upptäckter som rör mat och medicin har för människors livsvillkor

Biologi

Beskriva samband mellan kroppens behov av olika ämnen och hur bristsjukdomar som diabetes, skörbjugg, beriberi uppstår och behandlas

Samtala om och diskutera frågor som rör mat, hälsa och hållbar utveckling samt vilken betydelse naturvetenskapliga upptäckter som rör mat och medicin har för människors livsvillkor

Matriser

Bi Ke
Matens Kemi,

KEMI

E
C
A
Planera och genomföra systematiska undersökningar av stärkelse, socker, fett och protein
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera underökningar i text och bild
Dokumentera underökningar i text och bild
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: