Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Empati

Skapad 2018-03-13 20:56 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Empati är förmågan att förstå någon annans känslor att kunna leva sig in i hur någon annan känner.

Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi alla påverkas av hur vi blir bemötta och behandlade, och att det är viktigt att se, höra o göra så att alla mår bra. Utveckla sin medkänsla och inlevelse i andra människors känslor och situation.

Hur är vi en bra kompis, hur ser vi att någon är ledsen eller glad.å

 

Aktivitet:

Sångsamling genom sånger som berör ämnet och genom barnens egna dockor som vi använder på sångsamlingen, bokläsning genom böcker som berör ämnet, leken, under hela dagen är vi vuxna med och närvarande och benämner och förklarar, och berömmer och bekräftar gott beteende. Vi kommer också att använda oss av appar på lärplattan som hjälper barnen att förstå empati.Vi pedagoger är goda förebilder för barnen i vårt arbete/agerande bland barn och vuxna.

När? Var? Hur? Varför? 

Sångsamling varje dag inne, en innedag med  bokläsning målning, och lek i smågrupper i olika rum, leken både inne och ute. Alla vi vuxna jobbar med det. För att barnen ska ha det tryggt och roligt och lärorikt och känna en fin gemenskap med alla och fortsätta utvecklas till sociala individer och goda samhällsmedborgare.

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: