👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Urtid och forntid

Skapad 2018-03-13 22:29 i Diseröds skola Kungälv
Pedagogisk planering för temat urtid - forntid vt-18 år 3.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Nu ska du få lära dig mer om jordens utveckling från minsta cell fram till människans utveckling. Vi får ta del av hur man trodde världen skapades i olika delar av världen genom att läsa om olika myter. Vi lär oss om forntiden och de olika tidsperioderna istid, stenålder, bronsålder och järnålder.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå och använda historiska begrepp (begreppsförmåga)
 • samtala om det du lärt, kunna redovisa fakta (kommunikativ förmåga)
 • göra enkla jämförelser mellan livet under forntiden och livet i dag (analysförmåga)
 • söka och samla fakta och skriva egen faktatext (förmåga att hantera information)

 

Nyckelord - historiska begrepp

tidslinje, urtid, cell, alg, fossil, forntid, dåtid, nutid, framtid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder

 Vad arbetar vi med och hur arbetar vi?

 • praktiskt arbete då vi bygger vår egen tidslinje
 • se och samtala om filmer
 • läsa och lyssna på faktatexter enskilt och tillsammans
 • skriva egna faktatexter med hjälp av mindmap
 • lära och använda olika historiska begrepp
 • leta efter historiska spår i vår natur på vår istidsvandring
 • muntlig redovisning av bl.a. dinosaurier

Detta kommer bedömas

Vi kommer fortlöpande under temats gång att bedöma din förmåga att..

 • förstå och använda historiska begrepp.
 • samtala om det du lärt och muntligt redovisa ditt arbete.
 • jämföra de olika tidsåldrarna.
 • söka fakta och läsa olika faktatexter och skriva din egen text.
 • vara källkritisk i ditt faktaletande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Urtid och forntid

Behöver träna mer för att nå målen
Når målen för år 3
Tidslinje
Du behöver träna mer på att förstå hur dom olika tidsepokerna inom forntiden förhöll sig till varandra. I vilken utvecklingen skedde.
Du kan placera ut dom olika tidsepokerna inom forntiden på en tidslinje och veta hur dom förhåller sig till varandra.
Istidens spår i naturen
Du behöver träna mer på att berätta och förklara om istidens spår i naturen.
Du kan berätta och förklara kort vilka spår vi kan hitta i naturen från istiden.
Hällristningar och grottmålningar
Du behöver träna mer på att berätta om vad grottmålningar och hällristningar kunde berätta om människans levnadsöden förr.
Du kan berätta om vad grottmålningar och hällristningar berättar om livet förr.
Hur levde människorna förr.
Du behöver träna mer på att beskriva hur människorna levde vad gäller deras kläder, hus, mat, redskap och djur mm på samlar/jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan beskriva och berätta om hur människorna levde, deras kläder, hus, mat, redskap och djur mm. under samlar/jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Skriva faktatext (om dinosaurier)
Du behöver träna mer på att använda källor, skriva stödord/mindmap och skriva faktatexter.
Du har visat att du kan använda mer än en källa för att inhämta fakta och kan använda stödord eller mindmap och har använt det för att sedan skriva en bra faktatext i din grupp.
Muntlig redovisning
Du behöver träna mer på att redovisa inför grupp.
Du har i din grupp med stöd av stödord och bilder kunnat redovisa er dinosaurie på ett fullgott sätt.