Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MY FAMILY

Skapad 2018-03-14 00:34 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett skrivprojekt där du berättar om dig själv och din familj på engelska. Du tränar på att formulera meningar och tillämpa språkbruk, språkregler och grammatik som du lärt dig.

Innehåll

SYFTE

 • Våga använda engelska språket för att förmedla ett budskap

 • Formulera sig begripligt på engelska utifrån kända förhållanden 

 • Använda ord och uttryck från en given text och omsätta det till egen produktion
 • Tillämpa språkbruk, språkregler och grammatik i den egna produktionen

ARBETSBESKRIVNING

 1. Skriv en text om dig och din familj. Berätta var ni bor, era namn och ålder. Beskriv gärna längd och hårfärg. Har ni något husdjur? Vilka yrken har dina föräldrar? Vad gör du på fritiden? Vad gillar du och vad gillar du inte? Använd meningarna på sidan 22 i WORKBOOK.
 2. Läs igenom, kolla stavning med Spell Right (Tillägg), skiljetecken och stor bokstav på namn, månader och veckodagar. Styckeindela med mellanrad!
 3. Lay-out: Klistra in bilder och foto. Gör en snygg rubrik.
 4. Extra: måla ett släktträd och skriv på engelska. Använd släktträdet på sidan 22 i WORKBOOK.

 

BEDÖMNING

Den skriftliga förmågan bedöms med lärandematris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
LÄSA och FÖRSTÅ Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
JAG KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
LÄSA OCH FÖRSTÅ INNEHÅLL SOM BUDSKA AV TEXT
Att förstå och tillägna sig innehåll och budskap från texten om Kate´s family (Magic 4)
I enkla texter kan eleven med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet.
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå det mest väsentliga av innehållet.
Eleven visar sin förståelse av texten genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
LÄSSTRATEGIER VID ENGELSK TEXT
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan använda sig av någon strategi för att underlätta sin förståelse vid läsning av engelska texter.
Eleven kan välja texter av enkelt slag och från olika medier samt med viss relevans använda texterna i egen produktion och interaktion, dvs dialogen med andra.

En
SKRIVA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
FORMULERA SIG SKRIFTLIGT PÅ ENGELSKA
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
SKRIVSTRATEGIER
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: