Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2018-03-14 07:23 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Judendomen, dess grunder, traditioner och värderingar
Grundskola 5 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om islam, vad som utmärker religionen och hur den har påverkat och fortfarande påverkar människors liv.

Innehåll

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur lärobok och andra digitala medier,

- se på film,

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper,

- arbetsuppgifter knutna till läroboken.

 

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i islam bl.a de fem pelarna 

- känna till koranen och hur den kom till

- kunna berätta lite om Muhammed och hans betydelse för islam. 

- känna till de viktigaste muslimska högtiderna, 

- känna igen och kunna namnge symboler, heliga byggnader och skrifter

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- redogöra för skillnader  och likheter mellan judendom och kristendom och islam.

 

Bedömning

- Skriftligt test

- Inlämningsuppgift

- förmåga att delta aktivt i diskussioner, samtal och genomgångar

 

 

Uppgifter

 • Arbetsuppgifter om Islam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Islam

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: