Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMTALA - åk 6

Skapad 2018-03-14 07:54 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Svenska
"Samtal är ett utbyte av information mellan två eller flera människor. Beroende på vilka som samtalet förs emellan, så kan samtalsstilen variera. När ett visst syfte önskas uppnås med samtalet så kan argumentation vara en viktig del och samtalet kan ses som en form av retorik. Samtalet kan också vara en intervjuteknik och används också som en lugn form för att få fram fakta som vid psykoterapi eller kuratorbesök. Ett samtal med intensivare meningsutbyte mellan deltagarna kallas vanligen diskussion." Wikipedia

Innehåll

Skolans uppdrag, utdrag ur Läroplanen, kap 1.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.

Målet med Undervisningen är att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal.

Så här ska vi arbeta:

 • Undervisning om samtalssteknik
 • Träna på att samtala utifrån mall och/eller checklista.
 • Kamratrespons
 • Filmer om samtalsteknik.

Den första av filmerna om barn som lär sig att tala så att andra lyssnar:

https://urskola.se/Produkter/195257-Unga-talar-sa-andra-lyssnar-Final

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • samtalar med dina klasskompisar genom att ställa frågor och lyssna
 • berättar om dina tankar i en gruppdiskussion

 

Kopplingar till läroplanen, kap. 2:

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11

Matriser

Sv
SAMTALA

SAMTALA

 • Sv  E 6   Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  C 6   Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
 • Sv  A 6   Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om ett ämne
Jag säger inte så mycket när vi pratar i mindre grupper, till exempel vad jag själv tycker. Jag behöver stöd för att komma igång.
Jag kan säga några olika saker om ämnet.
Jag berätta på olika sätt om ett ämne, till exempel vad jag vet och vad jag själv tycker. Jag framför idéer om hur vi kan läsa uppgiften tillsammans.
Lyssna
Ibland tänker jag på annat, gör något annat eller glömmer att titta på den som pratar.
Jag visar oftast respekt genom att lyssna.
Jag visar alltid respekt genom att lyssna och titta uppmuntrande på den som pratar.
Prata en i taget
Ibland avbryter jag andra bara för att få säga det jag tänker.
Jag väntar oftast på min tur.
Jag väntar alltid på min tur.
Ställa frågor
Jag brukar inte ställa frågor till mina kompisar.
Ibland ställer jag frågor till mina kompisar.
Jag ställer frågor som får samtalet att flyta på. Jag försöker ställa frågor till de som inte lyssnar så mycket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: