Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker

Skapad 2018-03-14 08:00 i Palmbladsskolan Uppsala
Vi läser klassiker, samtalar om dem och skriver författarporträtt.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Vi kommer i detta avsnitt att lära oss lite mer om vad en klassiker är.

Innehåll

Ett eget arbete om klassiker

Inlämnas renskrivet på dator den 27/4. Redovisas sedan muntligt i form av boksamtal i mindre grupper.

1.     Inledning, 150-200 ord

Tag först reda på:

-         Vad är en klassiker?

-         Varför kallas 1700-talet för upplysningstiden?

-         Vad är det för skillnad på romantik och realism?

-         Motivera ditt bokval och hur det känns att börja arbeta med klassiker.

 

2.     Text och tankekarta om Mark Twain, ca 200-300 ord

Läs texten om Mark Twain och skriv ned ca fem lämpliga rubriker till texten. Läs texten igen och gör tankekarta där varje rubrik är en arm.

OBS! tankekartan ska du sätta in i ditt arbete så småningom!

Skriv en egen text enbart med hjälp av tankekartan. Berätta den för en kompis.

 

3.     Reflektion om utdraget ur Tom Sawyers äventyr, minst 100 ord

-         Läs utdraget ur Tom Sawyers äventyr. Skriv en reflektion på minst 100 ord om handlingen, personer, miljö och varför den är en klassiker.

 

4.     Läsloggen – se särskild instruktion (Ca två A4-sidor).

 

5.     Läs och skriv om författaren till klassikerboken du valt. Lägg in bild och bildtext.

 

6.     Gör en avslutning och reflektion där du utvärderar din insats, vad du har lärt dig och hur det har varit att arbeta med klassiker, ca 150 ord

 

Arbetet:

-         Gör en framsida med bild, rubrik och ditt namn.

-         Gör en källförteckning på sista sidan som innehåller vilka böcker och internetsidor som du har använt dig av.

Matriser

Sv
Klassiker

Grundläggande
utvecklad
Väl utvecklad
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för handlingen och karaktärerna genom att läsa mellan raderna och identifiera flera lager av betydelser.
Eleven visar djupare förståelse för handlingen och karaktärerna genom att läsa mellan raderna och identifiera flera lager av betydelser.
Eleven visar djup förståelse för komplexiteten i handlingen och karaktärerna genom att läsa mellan raderna och identifiera flera lager av betydelser.
Sammanhang
Eleven ser författaren och boken i ett historiskt sammanhang, har kännedom om tidsandan och gör enstaka jämförelser mellan då och nu.
Eleven ser författaren och boken i ett historiskt sammanhang, resonerar kring tidsandan och gör flera jämförelser mellan då och nu.
Eleven ser författaren och boken i ett historiskt sammanhang, resonerar kring tidsandan och gör komplexa jämförelser mellan då och nu.
Språk
Eleven gör enkla iakttagelser av språket i boken och gör enstaka jämförelser med nutida språkbruk.
Eleven gör flera iakttagelser av språket i boken och gör mer komplexa jämförelser med nutida språkbruk.
Eleven gör noggranna iakttagelser av språket i boken och gör komplexa jämförelser med nutida språkbruk.
Språkbehandling
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: