Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten-luft raketprojekt

Skapad 2018-03-14 08:05 i Okome skola Falkenberg
Grundskola 8
Du kommer i detta projekt få konstruera en raket med hjälp av tryckluft och en pet-flaska.(Enl. Newtons tredje lag om krafter) Därefter skall du konstruera raketen så att den flyger så långt som möjligt. Tanken är att du skall använda de olika faktorer som kan påverka flyglängden. Alla resultat skall dokumenteras och du skall kunna redogöra för tankarna bakom din konstruktion.

Innehåll

 

Paketprojektet

 

Du kommer i detta projekt få konstruera en raket med hjälp av tryckluft och en pet-flaska.(Enl. Newtons tredje lag om krafter)

 Därefter skall du konstruera raketen så att den flyger så långt som möjligt. Tanken är att du skall använda de olika faktorer som kan påverka flyglängden.

Alla resultat skall dokumenteras och du skall kunna redogöra för tankarna bakom din konstruktion.

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Kopplingar till läroplan

·          Te

Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

·          Te

Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

·          Te

Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

Kopplingar till läroplan

·          Te  7-9

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

·          Te  7-9

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller mekanik.

Matriser

Te

 Raketprojekt

 

Ej tillräcklig

På god väg

Grundläggande

Utvecklad

Avancerad

Tekniska lösningar

Se kommentar.

På väg att nå målen för grundläggande.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Genomföra arbeten

Se kommentar.

På väg att nå målen för grundläggande.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

Formulera & välja alternativ

Se kommentar.

På väg att nå målen för grundläggande.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dokumentera

Se kommentar.

På väg att nå målen för grundläggande.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: