Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel3: Geometri År 7 Almås VT-18

Skapad 2018-03-14 09:27 i Almåsskolan Mölndals Stad
Kapitel 3 i Matte Direkt.
Grundskola 7 Matematik
Matematik X Kapitel 3 : Geometri

Innehåll

Konkretiserade mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna :

 •  Prefix och enheter
 • Längd och skala
 • Vinklar
 • Vinkelsumma
 • Omkrets
 • Area

Matteord

 • prefix
 • vinkelben
 • vinkelsumma
 • rät-, spetsig-, trubbig- och rak vinkel
 • rätvinklig triangel, likbent triangel och liksidig triangel
 • kvadrat och rektangel
 • parallellogram och romb
 • diagonal
 • omkrets
 • cirkel - medelpunkt, radie och diameter
 • Pi
 • skala
 • förminskning, förstoring och naturlig storlek

Detta arbetar vi med för att nå målen

 • Läromedel: Matematik X  : sidor 112 - 163
 • Genomgångar
 • Eget arbete med rutinuppgifter i matteboken
 • Problemlösning

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur du du

 • deltar i muntliga övningar, genomgångar och paruppgifter
 • ritar geometriska figurer och vinklar
 • hur du tar dig an, löser och redovisar problemlösningsuppgifter.
 • hur du löser och redovisar dina provuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Geometri : Diagnos

Begrepp och metoder: geometri år 7

Träna mera...
E
Enheter och prefix
Är osäker på att omvandla enheter och behöver träna mer på prefix
Kan omvandla enheter och kan de olika prefixen.
Skala
Är osäker på att räkna med skala.
Kan räkna med skala
Trianglar och vinklar
Är osäker på att beskriva olika slags trianglar och dess vinklar.
Kan beskriva olika slags trianglar och dess vinklar.
Omkrets
Är osäker på att mäta och räkna ut omkretsen i olika geometriska figurer.
Kan mäta och räkna ut omkretsen i olika geometriska figurer.
Area
Är osäker på att mäta och räkna ut arean i olika geometriska figurer.
Kan mäta och räkna ut arean i olika geometriska figurer.

Ma
Skriftligt Prov: Geometri VT-18

Utveckla förmågan att...

Behöver träna mer.....
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Problemlösning
Hur väl du använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Kvaliteten på metoder du använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andramatematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: