Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsiktsbaserade texter

Skapad 2018-03-14 10:18 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vad är en debattartikel? Att debattera och argumentera i skrift.

Innehåll

 

 

 

 

 

5

 

 

Debattartikel

DEBATTARTIKEL åsiktsbaserad text

 

 • Film: Debattartikel (1.30)

 • Genomgång: Vad är en debattartikel?  s. 177-178

 • Läsa några debattartiklar

 • Hur refererar man? s.38-45

 

 • Uppgift 2 s. 179SV/SO-site: Debbattartikel

Debattartikel, åsiktsbaserad text

 • Genomgång: Hur är en debattartikel uppbyggd?    s. 180-183

 

 • Uppgift 3 s. 181 Para ihop två och två, en är för och en är mot - argumentera

 

TEXTSAMLING:

 • Debattartikel:Ta nyanländas hörselskador på allvar

             s. 138

 • Debattartikel: Så sätter vi stopp för “fake news”        s. 133

 

Redovisning TAL

 

 

6

 

 

 • Film: Debattartikel  (7 min)

 • Genomgång: Att framföra sina åsikter s. 184-185

 • Repetera Yttrandefrihetsgrundlagen - demokrati

 

 • Uppgift 4 s. 186

PEM 13:00

 • Genomgång: Sakargument i debattartiklar  s. 167

 • Uppgift 5. s. 188 tillsammans

 • Genomgång: Språket i en debattartikel s. 189


 • Skriv en debattartikel Uppgift  s. 190-191

 

 

 • Skriv debattartikel

             Uppgift s. 190-191

 

 

 

 

7

 

SPORTLOV

 

SPORTLOV

 

SPORTLOV

 

8

 

 • Skriv debattartikel

             Uppgift s. 190-191

 

Uv-samtal 11:30

 

 • Skriv debattartikel

             Uppgift s. 190-191


 • Skriv debattartikel

             Uppgift s. 190-191

Uppgifter

 • Debattartikel

Matriser

Sv SvA
Skriva debattartikel

- >
- >
- >
- >
Innehåll:
Genremedvetenhet
Texten är till viss del anpassad till ämnet. Texten håller sig inte inom genren.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Innehåll, engagemang, idérikedom
Tesen presenteras Ett argument finns som stöder åsikten.
Tesen presenteras Två argument finns som stöder åsikten. .
Tesen presenteras och förklaras. Minst två underbyggda argument som stöder åsikten finns och även ett motargument. Viss reflektion finns med i texten.
Tesen presenteras och förklaras. Flera väl underbyggda argument som stöder åsikten finns och även motargument. Motargumentet bemöts. Reflektion finns med i texten.
Struktur
Strukturen är otydlig. Början och slut hänger löst ihop.
Strukturen är tydlig. Början och slut hänger ihop. Inledning och avslutning finns.
Strukturen är tydlig. Inledningen ger bakgrund till tesen. Avslutning finns.
Texten är tydlig, fokuserad och personlig. Texten har fokus på ämnet. Inledningen ger bakgrund till tesen. Avslutningen vänder sig till läsaren.
Språk:
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Användning av skiljetecken
Texten innehåller oftast punkt, frågetecken och utropsstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav. Försök till styckeindelning har gjorts.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av liten och stor bokstav är oftast korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav är korrekt. Styckeindelning finns.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Ny aspekt
Källor
En källa redovisas.
Två källor redovisas.
Minst två väl valda källor redovisas.
Minst tre väl valda källor redovisas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: