Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knoppen

Skapad 2018-03-14 10:29 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Slöjd
Du ska få fördjupa Dina kunskaper i att tälja för att efter det visa Dina kunskaper genom att tälja en knopp som sks sitta på ett burklock.

Innehåll

Syftet med arbetet är att skapa större insikt i träets uppbyggnad med fokus på fiberriktningar. Arbetet kommer enbart att utföras med kniv och vara indelat i två delar. Undersökande arbete och tredimensionellt skapande.

Här kommer min lektionsplanering och bedömningsgrunderna.

Lektionsplanering

Lektion 1: Bygger på att tälja en 25 cm lång fyrkantsstav i fura rund i hela sin längd för att passa ett förutbestämt hål. När momentet är genomfört ska rundstaven täljas fyrkantig igen med en kvadratisk form. När detta är gjort ska ett klot täljas i änden på en fyrkantstav av lind. Lektionen inleds med en repetition av säkerhet och de vanligaste täljgreppen. Täljning både från och mot kroppen tas upp. En demonstration i hur en fyrkantsstav täljs för att bli rund samt vad som händer när man täljer mot fiberriktningen. Genomgång av bedömningsnivåerna.  Därefter får eleverna göra momentet. Under arbetet studeras eleverna samt handleds vid behov. När de första eleverna blir klara görs ett avbrott och en ny förevisning sker i hur man täljer ett klot. Här byts furan ut mot en fyrkantsstav i lind. Speciellt fokus läggs på täljning i ändträ. De elever som gjort det första momentet startar löpande täljningen av klotet.
Begrepp som jag går igenom: täljning, täljning från och mot kroppen, tumgreppet, fiberriktning, årsringar, ändträ.

Lektion 2: Täljande av en knopp. Diskussion i grupp om vad man bör tänka på i formgivningen (greppvänlighet, estetik) samt vad eleverna fick för insikter under det första lektionspasset. Eleverna kan välja på att antingen tälja i lind eller björk och materialstorlek. Diskussion i grupp om de olika materialen (fördelar/nackdelar). Förevisning av äldre föremål fysiskt och i böcker som inspiration (friargåvor, emblem) En skiss ska göras på hur de vill att knoppen ska se ut. Detta för att kunna koppla det färdiga arbetet till deras tanke. En tapp på 10 mm ska täljas under knoppen för att senare få ett sågat spår för fastkilning i locket. Repetition av säkerhet och täljgrepp. Därefter eget arbete. Under arbetet studeras eleverna samt handleds vid behov. Enskilda samtal med eleverna under arbetet om arbetet.
Begrepp som jag går igenom: formgivning, estetik, kon, pyramid, kub, spiral, genombrytning, tapp, kil.

Lektion 3: Färdigställande av knoppen samt gemensam diskussion/ reflektion. Vilka insikter har man fått? Vad var svårt, vad var lätt? Skillnader i material? Är man mer bekväm att hantera kniv nu än innan?

Bedömning Det kunskapskrav som jag satt i fokus är: Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja/ formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. Anledningen är att det är här jag anser att jag kan få en bild av elevens tysta kunskap. Bedömningen kommer att ske formativt genom samtal och i att studera eleverna i deras arbete.

Bedömningen sker på följande sätt mot kunskapskravet:

E Eleven genomför arbetet utifrån instruktionen men visar inte förståelse för vad den gör. Korrigerar inte vid täljning mot fiberriktningen. Väljer inte medvetet material till knoppen. Utvecklar inte arbetet vid täljande av knoppen. Kan inte utan hjälp formulera de förekommande begreppen. Hittar inte lösningar i arbetet utan handledning.

C Eleven genomför arbetet utifrån instruktionen och visar förståelse för träets fiberriktning. Kan korrigera vid täljningen. Väljer medvetet material till knoppen och kan formulera varför. Utvecklar arbetet i täljandet av knoppen men med enklare former (koner, pyramider, kuber). Kan formulera sig med de förekommande begreppen. Hittar egna lösningar i täljandet och kan redogöra för dom på ett enkelt sätt.

A Eleven genomför arbetet utifrån instruktionen och visar förståelse för träets fiberriktning. Korrigerar automatiskt när den upptäcker motved. Väljer medvetet material till knoppen och kan formulera varför i flera steg. Utvecklar arbetet i täljandet av knoppen genom avancerade former (spiraler, klot, genombrytningar, och i kombinationer). Kan formulera sig på ett säkert sätt med de förekommande begreppen. Hittar egna lösningar i täljandet och kan redogöra för dom på ett utvecklat sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: