Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter i världen

Skapad 2018-03-14 10:29 i Provskola Heby
Skriftligt arbete om konflikter i världen, nutida eller historiska.
Grundskola 9 Geografi Religionskunskap Historia Samhällskunskap
I alla tider har människor varit inblandade i konflikter, om makt, om mark, om resurser, om religion osv.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet är att utifrån läroplanens mål och centrala innehåll jobba med och öka din förståelse för hur och var konflikter kan uppstå, orsakerna till konflikten och vilka konsekvenser det får. Du ska även undersöka hur man försöker lösa konflikten och ange en tänkbar fortsättning. 

Arbetsgång:

 1. De första veckorna ska du fördjupa dig i en vald konflikt och förbereda en muntlig redovisning i smågrupper.
 2. Därefter ska du besvara några frågor skriftligt och lämna in. 

Uppgifter

 • Aktuellakonflikter

 • Aktuella konflikter

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Hi Re Sh Ge
Konflikter i världen

Källor och källkritik och begrepp

E
C
A
Informationssökning
Du kan söka information och använder dig av ett fåtal källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder dig av olika källor på ett relativt fungerande sätt.
Du kan söka information och använder dig av olika källor på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans(användbarhet).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans(användbarhet).
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans(användbarhet).
Begrepp
Du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Demokrati
 • Sh  C 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Mänskliga rättigheter
 • Sh  A 9
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världe
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: