Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Global Goals

Skapad 2018-03-14 10:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 9 Samhällskunskap Engelska
On September 25th 2015, countries adopted a set of goals to end poverty and to protect the planet. For the goals to be reached, everyone needs to do their part: governments, the private sector, civil society and people like you.....

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Du tilldelas/väljer ett mål. Du skapar en presentation som tydliggör målet och presentationen ska innehålla:

a. En beskrivning om vad målet handlar om.

b. Ett resonemang kring hur målet ska uppnås.

Arbetet presenteras inför helklass. Du gör din presentation på engelska med hjälp av svenska stödord/anteckningar.

 

Bedömning

I engelska bedöms din muntliga förmåga. För kriterier se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9

Matriser

Sh En
The Global Goals

Muntlig framställning

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Korrekthet
Du gör många grammatiska fel som stör kommunikationen och som gör din framställning svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt lite anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttal
Presentationen skulle vara svår att förstå för en engelskspråkig. Detta pga uttal och/eller att eleven uttrycker sig till viss del på svenska.
Uttalet är bra nog så att redovisningen går att förstå och eleven försöker ha engelsk språkmelodi.
Eleven har engelsk språkmelodi som gör redovisningen tydlig.
Eleven har god engelsk språkmelodi och redovisningen är mycket tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: