Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hindusim och Buddhism- två världsreligioner

Skapad 2018-03-14 11:21 i Tiundaskolan Uppsala
Arbetsområde om världsreligionerna Hinduism och Buddism
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska ni få lära mer om de religioner där Karma och återfödelse spelar stor roll. Båda religionerna har sitt ursprung från Indien och har likheter med varandra men också skillnader. Elefantguden Ganesha och den upplyste Buddha är två gestalter som ni kommer att lära er mer om.

Innehåll

Arbetet kommer atta bestå av genomgångar, eget arbete med hjälp av lärobok samt skrivuppgifter. Vi kommer att läsa, se och lyssna på sådant som rör dessa religioner.

Ni kommer även att få diskutera med varandra om olika religiösa frågor kopplade till dessa religioner.

Sidor i Puls Religion:

Hinduism s. 130 - 142

Buddhism s. 144 - 156

Uppgifter

 • Uppsats Hinduism och Buddhism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Hindusim och Buddism- två världsreligioner

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Världsreligionerna
Sammanfattning om vad ni ska kunna när arbetsområdet är slut utifrån betygskriterierna. Nivåerna E, C och A
Du kan enkelt beskriva heliga platser,det mest grundläggande i hur en Hindu/Buddhist ska leva. Du kan också redogöra för någon högtid och ritual och riktning som är viktiga. Du kan resonera kortfattat om likheter och skillnader mellan de båda religionerna. Du använder något begrepp som är relevant när du diskuterar om hur en människa ska vara och vad som händer efter döden
Du har goda kunskaper om några heliga platser och hur en Hindu/Buddhist ska leva. Du har goda kunskaper om några ritualer och någon högtid och riktning som hör till de båda världsreligionerna. Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de båda religioner. Du använder olika begrepp på ett säkert sätt och som är relevanta när du diskuterar och ger exempel på hur en människa ska vara och hur det påverkar vad som händer efter döden
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser och hur en Hindu/Buddhist ska leva .Du har mycket goda kunskaper om ritualer, högtider och riktningar som hör till de båda världsreligionerna. Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan de båda religioner. Du använder olika begrepp som är relevanta när du diskuterar och ger flera olika exempel på hur en människa ska vara och hur det påverkar vad som händer efter döden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: