👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva- modersmål/grekiska

Skapad 2018-03-14 11:37 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med både muntliga och skriftliga presentationer i svenskan. I skrivning kommer vi att skriva i många olika sammanhang, både i svenska och andra ämnen. I svenska kommer vi att koncentrera oss på skrivande utifrån bilder, välskrivning, fritt skrivande samt stavning.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva! Vi skriver olika typer av texter, bildtexter, små berättelser och beskrivningar, brev mm

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva en berättande text
 • Skriva faktatexter
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt
 • Stava vanligt förekommande ord
 • Kombinera dina texter med bilder
 • Bearbeta dina texter utifrån respons

 

Innehåll

 

 • Du ska få träna dig på att skriva för hand och på dator
 • Du ska få skriva olika sorters texter
 • Du ska få öva dig på att skriva hela meningar och att stava
 • Du ska få kombinera dina texter med bilder

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta så här:

 • träna stavning
 • träna på meningar
 • skriva texter utifrån bilder/göra bilder till egna texter
 • skriva egna berättelser utifrån planen "Inledning, handling och avslutning"
 • skriva faktatexter kopplat till tema vi har bestämt tillsammans

 

 

 

Redovisning

Du ska visa att du kan:

- muntligt berätta om en händelse

- skriva en berättande text med en tydlig handling

- stava vanligt förekommande ord.

Uppgifter

 • Läsa/skriva- berättande texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6