Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 4

Skapad 2018-03-14 13:13 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Historia SO (år 1-3)
I detta arbetsområde ska du få följa med på en resa in i Medeltidens spännande tid. Under Medeltiden växer Sverige fram. Sverige har nu en gemensam kung, gemensamma lagar, gemensam religion, gemensamt språk och folket vet var Sveriges gränser går. Medeltiden handlar också om riddare, hemska sjukdomar som pesten, kyrkan, adel, präster, borgare och bönder. Välkomna till vårt nya arbetsområde om medeltiden!

Innehåll

Kopplingar till Läroplanen

Syfte med undervisningen

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med hjälp av digitala verktyg och vår klassblogg.
 • lära dig på flera olika sätt när du arbetar på olika stationer.
 • lyssna på och delta vid genomgångar.
 • i uppgifterna få resonera, jämföra, dra slutsatser och kritiskt granska källor.
 • skapa en bok om Medeltiden i Book Creator. 

 

Bedömning

Följande moment kommer ligga till grund för bedömningen av arbetsområdet: 

 • muntliga aktiviteter i klassen,
 • skriftliga och muntliga individuella uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: