Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt.18.Vecka 16- 22. Nationalism, Kolonialism Imperialism och Ryska Revolutionen .

Skapad 2018-03-14 13:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
En Lpp som behandlar nationalism, imperialism och första världskriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
Genom att studera nationalism, kolonialism, imperialism, första världskriget och ryska revolutionen ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Innehåll

Syfte

Genom att studera nationalism, imperialism, första världskriget och ryska revolutionen  ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Det första världskriget, dess orsak och följder.
 • Ryska revolutionens orsaker och konsekvenser
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktaturer och motstånd mot detta.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Arbetsgång och bedömning

Vi kommer att  diskutera orsakerna till och konsekvenserna av de olika delarna av ämnesområdet samt diskutera deras återverkningar på dagens samhälle. Ett exempel på sådant diskussionsunderlag är hur bilden av nationalism förändrats över tid, dess konsekvenser och påverkan på samhället. Vidare kommer vi att studera kartmaterial och jämföra kartan över tid i främst Europa. Förutom filmavsnitt kommer du som elev att läsa valda texter ur olika källor.

Bedömningen kommer att ske genom ett skriftligt prov på arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Nationalism, kolonialism, imperialism, första världskriget och ryska revolutionen

E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om nationalism, imperialism och första världskriget. Du har grundläggande kunskaper om när dessa tidsperioder var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om nationalism, imperialism och första världskriget. Du har goda kunskaper om när dessa tidsperioder var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om nationalism, imperialism och första världskriget. Du har mycket goda kunskaper om när dessa tidsperioder var samt vad som hände.
Orsaker och konsekvenser
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism, imperialism och första världskriget. .
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism, imperialism och första världskriget.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av nationalism, imperialism och första världskriget.
Kunskap om utvecklingslinjer
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav för betyget D och B

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: