Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge, hållfasta konstruktioner och deras material.

Skapad 2018-03-14 13:44 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Hur ska du göra för att bygga en bro som är hållfast?
Grundskola 5 Fysik Teknik
Tillsammans resonerar vi kring hur man bygger en bro som ska hålla för belastning. Inledningsvis ser vi på en powerpoint om olika broar och byggnaders hållfasthet, samtalar om texterna och bilderna, vad är det som gör broar så hållfasta? Vad är tryckkraft och dragkraft för något? Hur byggs broarna för att lättare kunna hantera krafterna de utsätts för? I vilket material och former byggs broarna i och varför? Av någon av de 4 olika sorterna Balkbro, Fackverksbro, Hängbro och Bågbro. Sen när jag har godkänt er skiss får ni börja bygga på er bro. Materialet har vi gemensamt kommit fram till. Sedan kommer vi att testa hur väl broarna utstår belastning. Avslutningsvis skriver ni en text om hur ni gick till väga. Var det lätt att följa er planering? Varför ni valde att bygga er bro på ett sådant sätt? Vad är det som gör den hållbar?

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning

Du kommer bedömas på:

 • Hur väl din bro utstår belastning 
 • Din beskrivning av hur brobygget genomfördes och varför din bro är hållbar.
 • Beskriva hur er brokonstruktion klarar av belastningen.
 • Hur väl i sammanhanget ni använder tekniska begrepp (Tex. Dragkraft, Fackverk..Osv)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: