Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas lika värde- Värdegrundsarbete på Fritids

Skapad 2018-03-14 13:49 i Kopperskolan Stenungsund
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola 2 Bild SO (år 1-3)
På fritids jobba vi med värdegrundsfrågor dagligen. Vi pratar om regler förhållningssätt, kamratskap och våra gyllene ord. Vi samtalar, diskuterar och jobbar praktiskt. Inför rockarsockar dagen den 21/3 fördjupar vi oss mer i allas lika värde.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Konkreta mål för eleven

 

 • Känna till Fritids trivselregler och gyllene ord.
 • Känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang.
 • Känna till skolans likabehandlingsplan..
 • Känna till hur man går tillväga om man själv eller någon annan blir mobbad/ retad.
 • Känna till hur man på ett bra sätt säger ifrån när någon är elak.
 • Veta hur man är en bra kamrat.
 • Allas lika värde.

    

Centralt innehåll

Undervisning


Vi diskuterar och samtalar kring frågor om värdegrunden.
Vi  skriver och ritar.
Vi gör en gemensam bilduppgift.
Vi arbetar enskilt och i grupp.

 

Bedömning - Vi kommer bedöma elevens förmåga att:

Bedömning - Så här visar eleven vad den har lärt sig:


Du ska känna till Fritids trivselregler och gyllene ord.

Du ska känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang.

Du ska känna till skolans likabehandlingsplan.

Du ska känna till hur man går tillväga om man själv eller någon annan blir mobbad/ retad.

Du ska känna till hur man på ett bra sätt säger ifrån när någon är elak.

Du ska veta hur man är en bra kamrat.

 

 




Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: