Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-03-14 13:52 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 8 – 9 Verklighetsuppfattning Motorik Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter Kommunikation
Du ska få lära dig om den historiska perioden medeltiden. Du ska få lära dig om hur det var att leva under medeltiden, vad barnen gjorde och jämföra med hur det är att vara barn idag. Du ska också få lära dig om när kristendomen kom till Sverige. Du kommer även att få lära dig ämnesspecifika ord och begrepp.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

reflektera över hur människor levde på medeltiden.

beskriva vilka kristna traditioner som finns kvar i dag.

använda ord om medeltiden.

Detta ska vi arbeta med

 • Läsa olika texter (widget-symboler) och titta på filmer om Medeltiden.- Det var en gång(Katedralbyggarna),  http://www.dailymotion.com/video/x69kcth - Tusen år till julafton avsnitt 3,4 
 • Diskutera i grupp om innehållet i texterna och filmerna och om vi fick något svar på de frågor vi funderade över.
 • Ta reda på hur några kristna traditioner som vi har idag kom till Sverige under medeltiden.
 •   Vi ska arbeta med olika ord och begrepp, exempelvis kyrka, kloster, munk, nunna, riddare, borg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika genrer, kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
  VAA  1-9
 • Några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från hinduism och buddhism.
  VAA  1-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: