Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy, vt-18 Akustik och Optik

Skapad 2018-03-14 13:58 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi jobbar med Glerrups materialet kapitel Optik och Akustik.
Grundskola 8 Fysik
Vi jobbar med Glerrups materialet kapitel Optik och Akustik.

Innehåll

Akustik (ljud) och Optik (ljus) Fysik årskurs 8:a vt- 17

Vi jobbar med Glerrups materialet kapitel Optik och Akustik. Genomför en Ljud- och en Ljuslaboration där labb-rapport skall skrivas och lämnas in. 
v. 9 Tankekarta och inskick. Tis. LJUD lab. Läxa: Introduktion a392, a664, a943 Lab-rapport in!

v 10 Läxa: Läs, a693, a347 a412 om akustik


v.. 11 Tankekarta och inskick Tis. LJUS lab. Läxa:Introduktion a901, a577, a737 Lab-rapport in!
läs i Gleerups om optik


v. 12 Läxa: a872, a406, a442, a370

v. 13 Repetion och omprov om så behövs. Läxa: PROV måndag den 26/3, hela kapitlet

AKUSTIK
Inledning, -a392
Ljud och tryck -a664
Ljud låter olika -a943, gör här testa dig själv!
Ljud som inte hörs
Ljud som skadar
Bullerbekämpning -a412 gör testa dig själv!
Hållbar utveckling
LÄS mer: Dopplereffekt, Ljud reflekteras, Ljud kan omvandlas till el — A elever
Sammanfattning, Repetion — alla inför prov!

OPTIK
Inledning, -a901
Synligt ljus, -a577
Ljus som ögat inte ser, -a737, gör här testa dig själv!
Ljus som strålar, a872
Buktiga speglar, - a406, gör här testa dig själv!
Ljuset kan brytas, -a442
Linser, -a370 gör här testa dig själv!
Hållbarutveckling
LÄS mer: Ljus - elektromagnetisk strålning, 3D, Avbildning i linser — A elever
Sammanfattning, Repetion — alla inför prov!
Koppling till Lg11 -( se stencil)

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Centralt innehåll

(Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.)
Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Samtala/diskutera - Samla fakta/källkritik - Undersökningar/använda laborations material - Resonera kring och dokumentera
Kunskapskrav
A) Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus, ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hosnågra åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. 
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: