Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och LJUD Fysik årskurs 6 vt- 18

Skapad 2018-03-14 14:08 i Tullbroskolan Falkenberg
Ljus och LJUD Fysik årskurs 6 vt- 18
Grundskola 6 Fysik
Ljus och Ljud, Fysik årskurs 6 vt- 18

Innehåll

Planering har sedan uppstart av området funnits på googel classroom - elever har inloggning, be dem visa er.

 

Ljus och LJUD Fysik årskurs 6 vt- 18

 

Vi jobbar med Glerrups materialet kapitel LJUD och sedan Ljus och skuggor. Genomför en Ljud- och  Ljuslaborationer. Tillkommer länkar och ev mer info efter hand beroende på vad eleverna själva lyfter/tar upp.

 

 

 

v. 9 Film intro, Tankekarta, era tankar Fredag. LJUD lab. Läxa: Introduktion a762, a497, a986

 

v 10 Örat, toner, oljud Fredag. LJUD lab. Fortsätt Läxa: Gleerups: a506, a839, a726

 

 

v.. 11 Tisdag: 13/3 PROV LJUD Ons. Intro Ljus/Läxa: Fre. LJUS lab. a206, a808

 

 

v. 12 Absorberas, reflekteras, ögat, sinnescell, fart Läxa: Gleerups, a510, a136, a951, a849

 

v. 13 Prisma, brytning, spektrum Lab. Ljus, repetion Läxa: Gleerups, a359, a153, a189

 

v. 15 Tisdag: Ma Nationellt prov, Fredag 13/4 PROV LJUS!  

 

 

 

LJUD

Inledning, a762, 

Hur ljud uppstår, a497,

Hur ljud utbreder sig, a986

 

Hur ljud uppfattas av örat, a506

Höga och låga toner, a839

Starka och svaga ljud + buller, a726

 

Repetion, a206

Sammanfattning a808

 

LJUS och skugga

Inledning, a510

Ljuskällor, a136

Ljuset skapar skuggor, a951

Ljusets hastighet, a849

 

Ljus innehåller alla färger, a359

Varför får föremål olika säger?, a153

””Den brutna pennan”, a189

 

Repetion, a880, 

Sammanfattning, a 716

 

 

 

Koppling till Lg11 

 

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

 

Centralt innehåll

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 •  

 

Kunskapskrav

A) Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om  ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Ljud och ljus åk.6

>
>
>
Ljud
Begrepp, modeller och teorier 1
 • Fy
 • Fy  4-6
Eleven har utvecklat en viss förståelse hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
Eleven har god förståelse hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
Eleven har mycket god förståelse hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
Ljud
Begrepp, modeller och teorier 2
 • Bi
 • Bi  4-6
Eleven har utvecklat en viss kunskap om örats funktion och delar (anatomi)
Eleven har utvecklat god kunskap om örats funktion och delar (anatomi)
Eleven har utvecklat mycket god kunskap om örats funktion och delar (anatomi)
Ljus
Mål: -Att veta hur ljuset breder ut sig - Att kunna förklara hur det bildas skuggor - Att veta hur ljus uppfattas av ögat.
 • Ke
 • Ke  4-6
Eleven har grundläggande kunskapet om ljus. Eleven kan delta i samtal och diskussioner som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven har goda kunskaper om ljus. Eleven kan delta i samtal och diskussioner som för diskussionerna framåt.
Eleven har mycket goda kunskaper om ljus. Eleven kan delta i samtal och diskussioner som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
ljus
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har utvecklat en viss kunskap om ögats funktion och delar (anatomi)
Eleven har utvecklat god kunskap om ögats funktion och delar (anatomi)
Eleven har utvecklat mycket god kunskap om ögats funktion och delar (anatomi)
Ljud och ljus
Undersökningar/Dokumentation - Att ta del av enkla experiment och ställa hypoteser
 • Bi
 • Fy
Eleven kan med viss hjälp genomföra enkla undersökningar och ställa hypoteser på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och ställa hypoteser på ett reativt väl fungerande sätt. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och ställa hypoteser på ett i väl fungerande sätt. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: