Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2018-03-14 14:30 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska
Du kommer att få träna dig på att lyssna på engelska och härma det som sägs, ställa frågor och svara på frågor. Du ska lära dig att berätta vad du heter och berätta något om dig själv eller någon annan. Under året kommer vi även följa tre barn som tar sig genom olika utmaningar och äventyr genom att spela ett spel. Kan du hjälpa dessa barn genom sin resa till de 10 skatterna?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig att
 • förstå och våga härma ord och begrepp t.ex. färger, siffror, djur.
 • förstå, våga härma och med stöd våga svara på olika fraser och uttryck t.ex. tala om vad jag heter eller hur gammal jag är.
 • läsa några ord och enkla meningar.
 • skriva av några ord och skriva något själv.

 

Hur ska du lära dig?

Jag ska träna mig genom
 • sång och ramsor.
 • att härma ord och meningar.
 • att svara på frågor. 
 • att berätta enkelt t.ex om min familj, vad jag gillar att göra.
 • se film.
 • skriva av ord och meningar.
 • läsa tillsammans.

 

 

Bedömning

Godtagbara kunskaper

 • Eleven kan förstå enkla ord, ramsor och sånger.  t.ex. elevnära sånger och ramsor.

 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser. t.ex. I am ten. I can see a dog.

 • Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord och fraser. t.ex. berätta om sig själv med stödmeningar. My name is …

 • Eleven kan vid interaktioner formulera sig enkelt med ord. t.ex. läraren ställer frågor och eleverna svarar.

 • Eleven kan skriva enkla ord t.ex. dog, cat and blue.

 

 

MER ÄN GODTAGBARA KUNSKAPER:

 • Eleven kan förstå enkla ord och fraser med stöd. t.ex. hälsningsfraser

 • Eleven kan förstå enkla ord och meningar. t.ex. My name is Ken and I am ten years old.

 • Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord och meningar. T.ex. ha en dialog med en kompis med hjälp av stödmeningar. T. ex.     - What’s your name? - My name is … - How old are you? - I am … years old.

 • Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord och meningar.  T.ex. berätta om sig själv med visuellt stöd.

 • Eleven kan skriva enkla ord och meningar. T.ex. skriva om sig själv med visuellt stöd.

 • Eleven tar del av kunskaper om hur man lever i engelsktalande länder genom att uppleva olika iscensatta situationer ex afternoon tea.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 2

Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Lyssna/Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Eleven kan förstå enkla ord med visuellt stöd. t.ex. siffror, färger, djur och kroppsdelar.
Eleven kan förstå enkla ord, ramsor och sånger. t.ex. elevnära sånger och ramsor.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser med stöd. t.ex. hälsningsfraser
Läsa/Förstå
Utveckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Eleven kan känna igen enkla ord. t.ex. låneord, siffror och färger m.m.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser. t.ex. I am ten. I can see a dog.
Eleven kan förstå enkla ord och meningar. t.ex. My name is Ken and I am ten years old.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. 1. ex. redovisning
Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord. t.ex. uttala enkla ord.
Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord och fraser. t.ex. berätta om sig själv med stödmeningar. My name is …
Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord och meningar. t.ex. berätta om sig själv med visuellt stöd.
Tala/Samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. 2. ex. samtal
Eleven kan vid interaktioner formulera sig enkelt med ord. t.ex. läraren ställer frågor och eleverna svarar.
Eleven kan vid interaktioner formulera sig enkelt med ord och fraser. t.ex. läraren ställer frågor och eleverna svarar.
Eleven kan eleven formulera sig enkelt med ord och meningar. t.ex. ha en dialog med en kompis med hjälp av stödmeningar. - What’s your name? - My name is … - How old are you? - I am … years old.
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex meddelande, text, berättelse
Eleven kan skriva enkla ord t.ex. dog, cat and blue.
Eleven kan skriva enkla ord och fraser. t.ex. skriva om sig själv med stödmeningar. My name is …
Eleven kan skriva enkla ord och meningar. t.ex. skriva om sig själv med visuellt stöd.
Förstå olika levnadssätt (interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Eleven tar del av kunskaper om hur man lever i engelsktalande länder genom att uppleva olika iscensatta situationer ex afternoon tea.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: