Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Astronomi år 7, vt 18

Skapad 2018-03-14 14:32 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi är alla en del av universum, atomerna som bygger upp våra kroppar är miljarder år gamla och har kanske en gång varit del av en dinosaurie. Hur skapades allt? När och hur gick det till? Du skall få lära dig om stjärnor, Big Bang, svarta hål och universums utveckling samt hur människan försökt förklara och förstå det universum vi lever i.

Innehåll

Mål

Vi kommer under detta arbetsområde att inrikta oss på att fortsätta utveckla vår förmåga att skapa förståelse för nya begrepp genom att söka naturvetenskaplig information från olika källor som sedan kan användas för att skapa texter där ni får svar på frågor som ni vill fördjupa er i. Texterna ska vara anpassade så att era klasskamrater förstår dem.

Arbetets innehåll

Vi kommer börja med att utveckla förståelse för begrepp som berör olika företeelser i rymden. Det kommer vi göra genom att se på film, söka information från tillförlitliga källor samt diskussioner i gruppen.


När vi har en grund att stå på ska vi försöka svara på frågor om rymden genom att fördjupa oss inom olika områden och skapa texter eller andra presentationer som svar.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Genom att skriva ett eget arbete kring något astronomiskt ska du besvara en eller flera frågor.

Arbetet med att söka svar på frågorna och utveckla texter gör vi individuellt.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen av arbetsområdet omfattar din förmåga att söka och värdera information, formulera egen text som anpassas till elevernas ålder och nivå, din förmåga att kunna resonera kring olika teorier samt dina egna kunskaper om grundläggande astronomi.

Begrepp du ska kunna är:
Big bang, galax, stjärna, svarta hål, nebulosa, supernova, sol, omloppsbana, måne, solsystem, planet, ljusår, ebb och flod.

Reflektion

Hur har du aktivt arbetat med din inlärning av fakta?

Att skapa en bra text att vara nöjd med kan ta tid. Hur har du arbetat för att utveckla din egen text den här gången?

Hur gör du när du stöter på ord som du inte förstår?

Vad kan du göra för att utveckla ditt arbete mer?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
NF Kunskapstabell Fysik åk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Aspekt 3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 4
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Ny aspekt 10
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 14
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: