Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anläggningsförare 2

Skapad 2018-03-14 14:44 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Anläggningsförare
Här kommer vi börja jobba med Hjulgrävare, Grävmaskin och Grävlastare. Vi kommer gå igenom hur maskinerna är uppbyggda och vad dom kan göra för slags arbeten.

Innehåll

(Teori) TYA Arbetsboken Grävmaskin/Grävlastare
Läsa och göra arbetsfrågorna i boken grävmaskin/grävlastare
Grundläggande körning grävmaskin
Grundläggande körning grävlastare
Grundläggande körning hjulgrävare
Tillkoppling hydrauliskt redskap Grävmaskin/Grävlastare
Redskapsbyte Grävmaskin/Grävlastare
(Prov) TYA Arbetsboken Grävmaskin/Grävlastare
(Övning) Planering Grävmaskin
(Övning) Pallhantering Grävmaskin
(Övning) Körning/Lastning med vagn Grävmaskin
(Övning) Lastning/Lossning Grävmaskin/Grävlastare
(Övning) Huddig Sopning
(Övning) Huddig Gå på/av Järnvägsspåret
Daglig tillsyn och säkerhetskontroll grävmaskin
Daglig tillsyn och säkerhetskontroll grävlastare

 

Uppgifter

 • TYA Arbetsboken Grävmaskin/Grävlastare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Ana  -
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Ana  -
 • Körning och manövrering av mobila arbetsmaskiner i olika arbetsmoment.
  Ana  -
 • Körning och manövrering på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt i olika trafikmiljöer.
  Ana  -
 • Daglig tillsyn och åtgärder före och efter körning.
  Ana  -
 • Mobila arbetsmaskiner och transportfordons uppbyggnad och arbetssätt.
  Ana  -
 • Maskiner, verktyg och tillbehör. Handhavande och skötsel.
  Ana  -
 • Egenskaper och arbetssätt hos tillsatsutrustning.
  Ana  -
 • Teknik för losstagning, krossning och sortering.
  Ana  -
 • Tillståndsprocess och återställning av täktverksamhet.
  Ana  -
 • Regler som utgör förutsättningar för trafik med mobila arbetsmaskiner och transportfordon samt de krav som ställs på förare avseende kvalitet och service.
  Ana  -
 • Trafiksäkerhet och miljökrav på mobila arbetsmaskiner.
  Ana  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Ana  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Ana  -
 • Åtgärder vid fastkörning, stjälpning, oljespill och släckning av brand.
  Ana  -
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Ana  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Ana  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill och sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Ana  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Ana  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: