Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför människor flyttar

Skapad 2018-03-14 14:47 i Fajansskolan Falkenberg
En planering för ett arbetsområde om världsdelarna och hur det är att flytta mellan olika länder och världsdelar.
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet ska du ska lära dig mer om varför människor bor där de bor och förstå vad det är som gör att människor väljer att bo just där. Du ska också förstå varför människor flyttar mellan olika platser eller länder. Vad är det som gör att människor flyttar? Hur påverkar människan miljö och klimat.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få lära dig:

 • att  kunna se var några länder och världsdelar finns
 • varför människor flyttar mellan länder och vad det kan leda till
 • hur naturen och miljön påverkar var människor bor
 • att se hur människan påverkar sin miljö,och klimat

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom:

 • gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • att läsa texter
 • att titta på filmer
 • att använda media
 • att få höra levnadsberättelser

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor
 • beskriva hur människans leverne påverkar miljön och klimatet
 • berätta varför människor flyttar.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna
 • Du ställer frågor och visar dig nyfiken
 • du berättar/ visar vad du kan 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: