Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilprojekt åk 5

Skapad 2018-03-14 15:15 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under vårterminen kommer vi att arbeta med teknik. Temat är bilar. Vi ska lära oss mer om bilens uppbyggnad, bilens historia och vilka fördelar och nackdelar som bilen innebär för individ, samhälle och miljön. Vi kommer också att bygga bilar.

Innehåll

Under några veckor kommer vi att arbeta med teknik. Temat är bilar. Vi ska lära oss mer om bilens uppbyggnad, bilens historia och vilka fördelar och nackdelar som bilen innebär för individ, samhället och miljön. Vi kommer också att bygga bilar. 

Mål

 • Kunna beskriva och ge exempel på några tekniska uppfinningar i din vardag och förklara hur de fungerar.

 • Kunna rita en skiss och skriva en text som beskriver den bil som du ska bygga.

 • Kunna bygga en bil som kan rulla. När du bygger kan du lösa problem som uppstår längs vägen.

 • Kunna berätta om hur bilen har utvecklats fram till idag.

 • Kunna berätta om bilens fördelar och nackdelar för individ, samhället och miljön.

   

Undervisning

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med bilen som är en teknisk lösning i vår vardag. Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt genom att avsluta med att bygga egna bilar. Du kommer att föra loggbok under teoretiska lektioner och under arbetsprocessen med bilbyggandet.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 

 • Din förmåga att föra loggbok med text och skisser.

 • Din förmåga att hitta lösningar på problem som dyker upp under tiden, vid bilbyggandet.

 • Din förmåga att kunna föra resonemang om bilismens för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 • Din förmåga att bygga en funktionell bil som efter givna instruktioner fungerar.

 • Din förmåga att använda specifika begrepp för att förklara bilmotorns uppbyggnad och dess delar.

 

Hur ska detta bedömas?

Din dokumentation i din loggbok, delaktighet i undervisningen, skriftligt prov, arbetsgången och den färdiga produkten (bilen).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: