Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk åk 6

Skapad 2018-03-14 15:47 i Presseskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Slöjd
Varje gång vi tillverkar något går det åt resurser i form av energi och material och det blir en påfrestning på miljön i form av nedsmutsning. Vi människor använder jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart. Behöver vi verkligen så mycket? Vi måste bli mycket bättre på att använda saker mycket längre och att försöka återanvända det som redan finns. Detta arbetsområdet handlar om att du ska få pröva att ta vara på material som vi kanske annars hade slängt.

Innehåll

Vi ska arbeta med återbruk.

Arbetsområdet inleds med en workshop då vi gör blommor av kasserade metallförpackningar. Därefter gör alla en enskild uppgift.

Du får själv avgöra om du vill laga något, göra om något eller göra något nytt av kasserat material.

Du får gärna ta med något eget som du vill laga eller göra om, men det finns också material i salarna att använda. 

Du får lägga till annat material till det du tillverkar men det färdiga föremålet ska bestå av återbrukat material till övervägande del.

Arbetet dokumenteras i Slöjdportfolio under arbetets gång.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: