Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster Åk 7

Skapad 2018-03-14 15:47 i Östergårdsskolan Halmstad
Ekvationer år 7
Grundskola 7 – 9 Matematik
E=mc2 Algebra kommer från arabiskans al-jabr som betyder återställande eller förenande. Att prioritera rätt i livet kan vara svårt. I matematik är det enkelt för här finns det regler för hur man gör!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

 • Diskussioner och genomgångar.
 • Öva på rutinuppgifter i läroboken enskilt och tillsammans med andra.
 • Lösa problem med hjälp av EPA-metoden.
 • Diskutera och jämföra begrepp, metoder och lösningar med kamrater.

Vecka  Diagnos tis.v15

Vecka  Prov fre v15

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna:

 • använda prioriteringsreglerna
 • tolka och skriva uttryck med variabler
 • förenkla uttryck
 • beräkna och förenkla parentesuttryck
 • lösa ekvationer med hjälp av olika metoder
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder

 

 

 

Matematik År 7 : ”Algebra och mönster” v 9-15

 

Vecka

Ög 04A

Arbetsområde

9

Tis

Ons

 

Torsd

Fre

Kan du begreppen? Kan du förklara? S.155

4.1 Numeriska uttryck

 

4.1

4.2 Algebraiska uttryck       Läxa 13 s. 339-340

10

Tis

Onsd

Tors

Fre

Aktivitet

4.2

Taluppfattning och huvudräkning s. 174, fortsätta med kap. 4.2

4.3 Mönster                          Läxa 14 s.341-342

11

Tis

Onsd

Tors

Fre

Aktivitet

4.3

4.4 Teckna algebraiska uttryck

4.4                                            

12

Tis

Onsd

Tors

Fre

 Aktivitet

4.4

4.5 Ekvationer                                                     

4.5                                           Läxa 15 s.343-344

13

Tis

Onsd

Tors

Fre

 Aktivitet

4.6 Teckna ekvationer

4.6

Blandade uppgifter                 Läxa 16 s. 345-346

14

 

Påsklov

15

Tis

Onsd

Tors

Fre

Diagnos,  Träna mera eller tema

Träna mera eller tema

Repetition kapitel 4

Prov kap.4

 

 

 

Du gör minst två nivåer (uppgifter nivå ett och två, två och tre eller tre och fyra.).

 

Läxor i boken: välj 7 uppgifter och veckans problem

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

 

□ TEMA  s.207                                          problemlösning s.209                          □ Kan du begreppen s.204

 

□ Taluppfattning och huvudräkning s.174                    □ Resonera och utveckla s.186               

 

 

 

Inför provet kan du träna på:

 

 • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
 • Kunna förklaringar på begreppen Sammanfattning  s. 200
 • Räkna Blandade uppgifter sidan 201-203
 • Räkna Träna mera sidan 205-206 och/eller Tema s.207-208
 • Räkna repetition s. 311

 

 

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

 

Begreppsförmåga

Positionssystemet, tals värde, Multiplikation, division, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, ton, kilogram, hektogram, gram, liter, deciliter, centiliter, milliliter

Procedurförmåga

Multiplicera - dividera med heltal som slutar på noll, decimaltal, omvandla mellan olika viktenheter, omvandla mellan olika volymenheter

Resonemangsförmåga

Göra rimliga bedömningar av vanliga föremåls vikt och volym, jämföra vikter och volymer och avgöra vilken vikt och volym som är störst/minst.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

 

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9

Kunskapskraven

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler,algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler,algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: