Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 9: Prov och skriftlig presentation i Perfekt

Skapad 2018-03-14 16:00 i Almåsskolan Mölndals Stad
Du ska hålla en muntlig presentation om något som har med ett tysktalande land att göra. Det kan till exempel vara en stad, en byggnad, en person, mat, kultur, sport mm.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval
Du skall få lära dig att skriva om vad du ensam eller tillsammans med andra har gjort under en semesterresa. På så vis tränar du på tempuset Perfekt. Du kommer också få lära dig hur man skapar Perfekt på spanska. Samtidigt kommer du träna på och repetera regelbundna och oregelbundna verb för att bättre kunna förklara dig. Ordkunskap ifrån Vale 9 kapitel 1.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

  • Grammatik: Perfekt
  • Ordkunskap ifrån kap 1 i textboken. Ord och uttryck som berör aktiviteter under semesterdagar

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Gå igenom Perfekt och ordkunskap knuten till uppgifterna

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

  • Skriftlig inlämning om en semesterresa du har gjort.
  • Prov: Grammatik, ordkunskap och läsförståelse

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

M1 M2
Ämnesmatris - Moderna språk 6-9, Lgr11

F
E
C
A
Skriva
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
När du skriver texter och dialoger formulerar du dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. Du anpassar ditt språk så att det passar till situationen och mottagaren.
Bearbetning
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
För att förtydliga och variera din kommunikation (skriftlig och muntlig) bearbetar och gör du enstaka enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation (skriftlig och muntlig) bearbetar och gör du enkla förbättringar av dina framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation (skriftlig och muntlig) bearbetar och gör du förbättringar av dina framställningar på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: