👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varning för joner och molekyler åk 7 VT -18

Skapad 2018-03-14 16:15 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Ingen vill dricka eller bada i försurat eller algblommande vatten men vad ska vi göra för att rätta till det som har blivit fel i vår natur? För att veta det ska du skaffa dig kunskaper om sura och basiska ämnen och om andra slags molekyler och om vad som händer när de kommer ut i miljön i alltför stor mängd.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om olika slags kemiska joner och molekyler och hur de påverkar människor och miljö.

Innehåll

Kemi Spektrum s. 104-119, 124-134, 140-152 Kemi Spektrum Light s. 68-75, 80-85, 90-97

Begrepp: syra, bas, neutralisation, indikator, pH-skala, vätejon, koncentrerad - utspädd - stark - svag syra och bas, hydroxidjon, salter, fällning, mineral, bergart, jord, kvävets kretslopp, konstgödning, övergödning 

Genomförande

Du ska ha genomgångar, läsa i kemi-boken, laborera och göra övningar. Du ska också ingå i en grupp som ska göra filminslag som skulle kunna passa i en nyhetssändning. Ni väljer bland ämnena försurning, global uppvärmning, uttunning av ozonskiktet, medicinrester i avloppsvatten, mikroplaster

Redovisning

Du kommer att redovisa dina kunskaper under arbetets gång både muntligt och skriftligt vid flera tillfällen samt vid arbetet med filmerna.

 

Elevinflytande

Du kommer att ha stort inflytande över innehåll och utformning av de filmade nyhetsinslagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Kemi
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen. Ex. Du kan beskriva miljöproblemet försurning.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen. Ex. Du kan förklara de kemiska orsakerna till och vad man kan göra åt miljöproblemet försurning.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen. Ex. Du kan tydligt förklara de kemiska orsakerna till och vad man kan, på kort och på lång sikt, göra åt miljöproblemet försurning.
Kemi
Förmågan att diskutera och ta ställning
Eleven kan använda information på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda information på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.