Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6-7

Skapad 2018-03-14 16:26 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 6 – 7 Fysik
-

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Konkretiserade mål

Vi ska fokusera på 

 • mätning av tid, dygn, månad och år
 • Årstider
 • Stjärna, planet och satellit
 • Jorden, månen och tidvatten
 • Solförmörkelse och månförmörkelse
 • vår världsbild
 • Meteorit, meteor och komet
 • Metersystemet och SI-enheter
 • Volym och massa
 • Storhet och enhet 
 • Prefix
 • Materia, atom och molekyl
 • Densitet

Arbetssätt

 • Laborationer
 • Laborationsrapporter
 • Grupparbete
 • Enskilt arbete
 • Genomgångar och klassrums diskussioner
 • Redovisningar, läxor samt avslutande prov

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas inom följande områden:

 • Deltagande
 • Laborationsinsats och dokumentation av laborationer.
 • Läxförhör
 • Provresultat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: