Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kemi åk 6

Skapad 2018-03-14 19:30 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Kemi
Vi lär oss mer om vad kemi är och hur allt hänger ihop. Vi tittar på olika ämnen som finns i vår vardag och i naturen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att repetera kemins grunder och fokusera på kemin som finns runt om oss.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att...

 • genomföra och utvärdera en laboration.
 • använda kemins begrepp och teorier.
 • diskutera hur kemin finns i vår vardag.

Det gör jag genom att...

 • följa dig i undervisningen (lyssna till dig och se dina arbeten).
 • läsa dina laborationsrapporter.

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer till stort vara baserad på...

 • gemensamma genomgångar.
 • läsning ur "Boken om kemi och fysik".
 • laborationer.
 • samtal och diskussioner.
 • filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: