Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INTERVIEW WITH ...

Skapad 2018-03-14 19:49 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Engelska
Ett muntligt projekt där du tillsammans med en klasskamrat skapar en tv-intervju. Ni tränar på att använda olika frågeord som en reporter ställer till en påhittad eller känd person.

Innehåll

SYFTE

 • Våga använda engelska språket för att ta reda på saker och kunna svara på frågor

 • Formulera sig begripligt på engelska så att en engelsktalande person förstår 

 • Använda frågeorden WHAT, WHERE, WHEN, WHO, WHICH, WHY och HOW för att ställa frågor, samt besvara dem så att det blir ett sammanhang
 • Tillämpa språkbruk, språkregler och grammatik i den egna produktionen

ARBETSBESKRIVNING

Tillsammans med en klasskamrat skriver ni ett manus till en intervju där en av er är reporter och den andra den som blir intervjuad. Personen kan vara påhittad eller känd. Tänk er att intervjun skall vara en del av ett nyhetsinslag, en sportintervju eller ett inslag om kultur.

 1. Skriv ett manuset. Använd frågeorden WHAT, WHERE, WHEN, WHO, WHICH, WHY, HOW etc för att skapa varierande frågor. Besvara frågorna så att det blir ett sammanhang. 

 2. Skriv därefter replikerna på programledarkort och träna dialogen. 

 3. Spela in intervjun med mobil och ladda upp filmen på Google drive (skolkontot). Dela filmen med varandra och Anna. 

 4. Skicka till sist in den till Google classroom.

Good Luck! Anna

 

BEDÖMNING

Skriftlig och muntlig förmåga bedöms med lärandematris.

 

Uppgifter

 • Homework week11 - Interview with ...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
SKRIVA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
FORMULERA SIG SKRIFTLIGT PÅ ENGELSKA
I skriftliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sin text kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sin text.
SKRIVSTRATEGIER
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.

En
TALA Engelska årskurs 4-6, Öjersjö Brunn.

BEHÖVER TRÄNA MER
>>>
JAG KÄNNER TILL OCH KAN
>>>
ATT FORMULERA SIG I TAL
I muntliga framställningar kan eleven med stöd av läraren formulera sig enkelt och begripligt.
I muntliga framställningar kan eleven av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
För att förtydliga och variera sitt tal kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av sitt tal.
I samspel med andra kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med, fraser och meningar.
STRATEGIER FÖR ATT TALA
Kan med stöd av läraren använda någon strategi.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen, dvs dialogen med andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: