👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendom åk 4

Skapad 2018-03-14 20:04 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Planering i kristendom för åk 6.
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vi ska lära oss om de grundläggande dragen i religionen kristendom. Du ska kunna några av de begrepp som förekommer inom kristendomen, några högtider, några ceremonier samt kunna föra enkla resonemang om etik och moral inom religionen.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • redogöra för kristna ceremonier (dop, konfirmation, bröllop, begravning).
 • redogöra för kristna högtider (jul och påsk) och varför de firas.
 • redogöra för några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till kristendomen.
 • olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar. 
 • diskutera elevnära moraliska och etiska dilemman. 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från läroboken "Upptäck religion" där vi läser och diskuterar innehållet. Vi kommer också arbeta med instuderingsfrågor som är kopplad till läroboken. Vi utgår också från klassens funderingar kring olika livsfrågor och diskuterar dessa i såväl mindre som större grupper.

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer och arbetar med olika skriftliga uppgifter.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. Dessutom får du skriftliga uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. Området avslutas med ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6