Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FAIRE LES COURSES - DES FRUITS Arc-en-ciel 6 chapitre 9

Skapad 2018-03-15 00:20 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
FAIRE LES COURSES - DES FRUITS (Arc-en-ciel 6 chapitre 9) * Du lär dig olika frukter i obestämd form och att beskriva dem till färg och antal. * Du lär dig användbara fraser för att handla, betala och ta betalt. * Du lär dig använda artighetsfraser naturligt vid hälsningsfraser och när man ber om något liksom tackar för något.

Innehåll

SYFTE

* Du lär dig olika frukter i obestämd form och att beskriva dem till färg och antal.
* Du lär dig användbara fraser för att handla, betala och ta betalt.
* Du lär dig använda artighetsfraser naturligt vid hälsningsfraser  och när man ber om något liksom tackar för något.

* Du tränar läsning: uttal, intonation och flyt.

ARBETSBESKRIVNING

Vi studerar kapitel 9 Des fruits och lär oss frukterna, adjektivböjning, artighetsfraser när man hälsar, handlar, tar betalt och tackar. Vi lästränar i större grupp, i par och individuellt.

 

BEDÖMNING

Läsförståelse och läsflyt bedöms med lärandematris.

Ordkunskap och artighetsuttryck bedöms med skriftligt förhör och i lärandematris

 

Bonne Chance! Anna

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
MODERNA SPRÅK årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

TALA

>>>BEHÖVER TRÄNA MER
>>>JAG KÄNNER TILL OCH KAN
Eleven kan med stöd av läraren i tal formulerar sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.

SKRIVA

>>>BEHÖVER TRÄNA MER
>>>JAG KÄNNER TILL OCH KAN
Eleven kan med stöd av läraren i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.

LÄSA OCH FÖRSTÅ

>>>BEHÖVER TRÄNA MER
>>>JAG KÄNNER TILL OCH KAN
Eleven kan med stöd av läraren förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier för att läsa och förstå.
Eleven kan använda någon strategi för att läsa och förstå.

LYSSNA OCH FÖRSTÅ

>>>BEHÖVER TRÄNA MER
>>>JAG KÄNNER TILL OCH KAN
Eleven kan med stöd av läraren förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven tränar med stöd av läraren någon strategi för att lyssna och förstå.
Eleven kan använda någon strategi för att lyssna och förstå.

REALIA

>>>BEHÖVER TRÄNA MER
>>>JAG KÄNNER TILL OCH KAN
Eleven kan med stöd av läraren ge exempel på saker som är typiska för området där språket används.
Eleven kan ge exempel på saker som är typiska för området där språket används.
Eleven kan med stöd av lärare göra enstaka jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Eleven kan även göra enstaka jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: