Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mer om multiplikation och division

Skapad 2018-03-15 06:38 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
På vilket sätt hör 5*5 ihop med 25/5? Hur kan man använda sina kunskaper i multiplikation när man räknar division? Detta är sådant du kommer få lära dig i kapitlet om multiplikation och division. Du kommer även att lära dig att se samband mellan 5x4 och 5x40

Innehåll

Utgångspunkt

Vi kommer att lära oss mer om multiplikation och division.

 

Konkretisering av målen

 

När vi arbetat med detta kapitel ska du

 

-förstå hur addition och multiplikation hör ihop (begreppsförmåga)

-kunna multiplicera tal som 5x47 och 3x 236 med uppställning (procedurförmåga)

-kunna multiplicera och dividera med hela 10-tal och hundratal, ex: 5x60, 5x600, 400/8, 400/80 (procedurförmåga)

-förstå hur multiplikation och division hör ihop (begreppsförmåga)

-kunna använda kort division tex. 84/4, 396/3 (procedurförmåga)

-Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

 

Begrepp vi kommer att arbeta med: Multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, hälften

 

Genomförande

Vi kommer att:

 • spela spel
 • ha genomgångar och diskussioner
 • träna på multiplikationstabellerna på olika sätt, t.ex. talkort eller olika spel på dator eller I-pad.
 • träna multiplikation och division på olika sätt, både i boken och med annat material

För att lära sig multiplikationstabellerna måste man träna mycket hemma också. Det finns flera olika mattespel och appar på datorn som kan vara till hjälp, tex. nomp.se. Jag lägger ut material på Unikum så att du kan förbereda dig hemma. Detta gör att du får större förståelse för arbetsområdet och det som förväntas komma kring arbetet. Detta kallar vi för Flipped Clasroom. 

 

Dokumentation och bedömning

Begreppsförmågan

Du ska kunna begreppen: Multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, kvot, hälften och medelvärde

 

Kommunikativa förmågan

Du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänkte när du räknar olika uppgifter. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi för att lösa ett problem.

 

Procedurförmågan

Du ska kunna räka huvudräkning med multiplikaion och division. Du ska kunna förklara hur multiplikation och division hör ihop. Du ska kunna multiplicera med 10, 100 och 1000.

 

Analysförmågan

Du ska kunna se samband mellan olika begrepp. Förklara hur addition, multiplikation och division hör ihop. Vad är det för skillnader och likheter? Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier anpassade till vilket problem du ska lösa.

 

Metakognitiv förmåga

Du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välje en metod utifrån den uppgift du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: